ACTA COMISSIÓ DE LLENGUA i PAÍS [03/06/2011]

1. Discussió sobre l’assemblea del diumenge 29/5:

El resultat de la votació de l’assemblea fou la d’alçar el campament i deixar un punt d’informació per un margemínim de vots (230 vs 216). Malgrat aquest resultat el campament s’ha mantingut. El producte d’aquestdiscordància és la sensació de que la votació no va servir per a res. Si s’ha votat una cosa s’ha de fer, malgrat queno ens agrade. La premsa utilitzà aquestes problemes (lògiques, d’altra banda, en aquests moments) per acomençar a desacreditar el campament i el moviment. Per a nosaltres, és evident que no va haver cap malaintenció en els desenvolupament d’aquesta assemblea.

Per a properes assemblees s’hi haurien d’introduir millores, i proposem les següents:

l’assemblea hauria de tenir, almenys 2 parts, una primera informativa (un resum del que s’està fent per partd’alguna comissió de comunicació ‐int/ext‐, una comunicació des dels grups de la seua activitat etc … sense undebat sobre el que s’està fent … el que no siga d’acord que vaja al grup de treball), i una segona deliberativa (enaquesta s’hi posen a debat aspectes molt concrets de resolució immediata o temes de debat com la modificaciódel manifest inicial de 8 punts) …. podria haver‐hi una tercera part d’expressió lliure.

Els temes que es porten a l’assemblea han de ser molt clars i concrets. No han de portar‐se temes per a la votació al’assemblea en els quals hi ha un consens al grup de portaveus i no és una cosa important.

Aquesta proposta significa que s’ha de deixar molta llibertat als grups de treball per a funcionar (i així, perexemple, si algú no és d’acord amb el manifest del grup o amb les seues accions doncs que vaja a la propera reuniódel grup … d’altra banda, el grup pot demanar ajuda a l’assemblea per a dur a terme alguna acció).

Sembla molt probable que calga votar, i per a això s’hauria d’articular un procediment fàcil de recompte dels vots(posar‐se uns a un lloc i altres a l’altre; paperetes i urnes), i s’haurien de comptar les abstencions. Un percentatgemínim per a aceptar una proposta podria estar en el 60%.

2. Millorar el funcionament de la web del moviment:Sembla que els correus electrònics de grups no funcionen bé (s’ha de revisar)Les actes i les accions dels grups i de les assembles s’han de posar a la web i han de tenir una accessibilitat fàcil(per exemple, els grups apareixen a la pàgina d’entrada) … no s’ha de dilatar la publicació de les actes.Des del grup ens oferim per a traduir els textos a penjar a la web.

3. Sobre les reivindicacions generals del moviment pensem que cal respectar els 8 punts inicials. A més a més, elsgrups de treball formularan propostes específiques.

4. Des del grup ens oferim per a fer un voluntariat pel valencià entre la gent de l’acampada

5. Davant de l’esborrany de decret de la conselleria d’Educació de suprimir les línies de valencià a les escoles (ambel pretext d’instaurar un model trilingüe a tot l’ensenyament ‐veure els enllaços de baix‐) ens manifestem per laseua retirada. Apostem pel garantiment de l’ensenyament en valencià i donem suport a les concentracions derebuig convocades per Escola Valenciana‐Federació d’Associacions per la Llengua i altres entitats per al dia 9 dejuny (Alacant 19:00, carrer Carratalà, 47). Manifest a:

http://www.escolavalenciana.com/categorias/index/429

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Generalitat/acaba/…

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/escuela/val…

Comentarios cerrados.