Comunicat de Sanitat

Els serveis de salut en aquests darrers anys s’han vist afectats greument per una actitud política que manté que donar la gestió d’aquests serveis a unes quantes grans empreses és millor que mantenir la gestió pública directa. Aquesta actitud política va cristalitzar en la llei 15/97 i en el model de gestió promogut pel PP al País Valencià.

D’altra banda, des de l’inici de la “crisi”, aquesta es pretén solucionar a favor dels bancs, dels grans empreses i de les financeres i per a fer això retallen la part del salari social que constitueixen els serveis públics.

Tant la privatització com les retallades socials produeixen un mateix efecte: trencar la capacitat dels serveis públics per a poder donar una atenció de qualitat, i especialment a la gent que més els necessita.

Aquest és l’efecte de mesures com la disminució de llits als hospitals, de personal als centres de salut, als centres sociosanitaris i als centres de salut mental, de la qualificació necessària dels professionals, de la creació de llits per a “crònics” o de nous manicomis, del tancament i desaparició de serveis o del copagament.

Com a contrapartida, un grup de grans empreses tenen garantit, sense riscos, uns beneficis anuals molt importants. Aquests beneficis els paguem nosaltres.

L’alternativa passa per la derogació de la llei 15/97, per serveis de salut 100% públics sota el control directe del seus treballadors/es, dels usuaris i de la població, per un augment dels llits, dels centres de salut i dels/es professionals, per un funcionament basat en l’atenció primària i en la comunitat, així com en l’evidència científica. Només l’organització i la pressió de la ciutadania pot canviar les terribles polítiques actuals.

Per una sanitat 100% pública, per l’autogestió del sistema de salut, per una sanitat des de i per a la comunitat.

No podem pagar la seua “crisi”. Per l’auditoria del deute i la cancel·lació del deute odiós.

En castellano

Los servicios de salud en estos últimos años se han visto afectados gravemente por una actitud política que sostiene que dar la gestión de estos servicios a unas cuántas grandes empresas es mejor que mantener la gestión pública directa. Esta actitud política cristalizó en la ley 15/1997 y en el modelo de gestión promovido por el PP en el País Valenciano.

Por otro lado, desde el inicio de la “crisis”, ésta se pretende solucionar a favor de los bancos, de los grandes empresas y de las financieras y para hacer esto recortan la parte del salario social que constituyen los servicios públicos.

Tanto la privatización como los recortes sociales producen un mismo efecto: romper la capacidad de los servicios públicos para poder dar una atención de calidad, y especialmente a la gente que más los necesita.

Este es el efecto de medidas como la disminución de camas en los hospitales, de personal en los centros de salud, en los centros sociosanitarios y en los centros de salud mental, de la calificación necesaria de los profesionales, de la creación de camas para “crónicos” o de nuevos manicomios, del cierre y desaparición de servicios o del copago.

Como contrapartida, un grupo de grandes empresas tiene garantizado, sin riesgos, unos beneficios anuales muy importantes. Estos beneficios los pagamos nosotros.

La alternativa pasa por la derogación de la ley 15/1997, por servicios de salud 100% públicos bajo el control directo de sus trabajadores/as, de lxs usuarixs y de la población, por un aumento de las camas, de los centros de salud y de lxs profesionales, por un funcionamiento basado en la atención primaria y en la comunidad, así como en la evidencia científica. Sólo la organización y la presión de la ciudadanía puede cambiar las terribles políticas actuales.

Por una sanidad 100% pública, por la autogestión del sistema de salud, por una sanidad desde y para la comunidad.

No podemos pagar su “crisis”. Por la auditoría de la deuda y la cancelación de la deuda odiosa.

Comentarios cerrados.