Una proposta de campanya per al període del 20N

Les elits, amb els governs literalment treballant al seu servei, han iniciat fa ja bastants mesos una dura ofensiva no solament per descarregar ara sobre el conjunt de la població la càrrega de la crisi econòmica, a més intenten modificar les condicions socials per a les generacions futures reduint‐les a una posició més subalterna amb unes condicions d’educació, sanitàries, laborals i de jubilació moltíssim més dures i excloents. Intenten aconseguir una modificació
permanent, molt més al seu favor, del repartiment social de la riquesa.

El 15M ha estat fins ara l’únic actor capaç de configurar un gran bloc social d’oposició efectiva i sostinguda enfront de governs i elits. Les perspectives fan necessària la continuïtat del 15 M. Un 15M que, en la seua lluita, ha guanyat una simpatia i un suport majoritaris en la societat.

Les pròximes eleccions suposen una prova important per al moviment ja que si redueix la seua presència durant la campanya, les possibilitats de reprendre posteriorment una iniciativa social es fa més complicada. L’abandonament de l’espai polític farà que aquest siga ocupat per aquelles forces que tinguen presència institucional després de les eleccions.

S’obri un futur immediat amb bastants incerteses més enllà del 20N, ja que la perspectiva és la d’un nou mapa polític, amb un més que previsible govern del PP i un enfonsament del PSOE, en una situació de crisi i d’agressions socials sense precedents immediats.
Hem de proposar a la resta d’assemblees del 15‐M (a les de barris, universitats , a les de la resta de les comarques del sud del país valencià) la recuperació d’un espai polític central durant la campanya del 20N. En aquesta recuperació és on la denúncia dels projectes de les elits i dels seus governs adquireix un valor central.

La proposta és realitzar una campanya de denúncia de les retallades socials, del significat de les diverses “reformes” i de la reforma constitucional, de la il∙legitimitat del deute i de la necessitat de la seua auditoria, que culmine amb un referèndum unitari organitzat pel 15M sobre la reforma constitucional i sobre la auditoria del deute.

La campanya va en el sentit de les propostes del comunicat conjunt Sol‐Syntagma:

• Alto als plans d’ajust i de rescat
• No al pagament del deute il∙legítim. Aquest deute no és el nostre. No devem res, no venem res, no pagarem res!
• Per una democràcia directa i real JA.
• En defensa d’allò públic. Ni una venda de propietat o de serveis públics.
• Per la coordinació de tots els indignats de totes les places.
La campanya pot realitzar‐se en col∙laboració amb DRY i amb aquells agents socials que vulguen implicar‐se en la mateix.

Comentarios cerrados.