Dimecres 21… Mobilització Estudialtil! en la Universidad de Alicante

La Plataforma d’Estudiants ha decidit convocar una mobilització estudiantil el dimecres 21 a les 13:00 a la Mà d’Azorín per a exigir a Rectorat la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre el procés de privatització i retallades que es va iniciar fa deu anys amb la LOU, va continuar amb Bolonya i ara pren el nom d’Estratègia Universitat 2015. No ens importa que li canvien el nom, sabem que ens enfrontem a la mateixa dinàmica de sotmetre la Universitat Pública als interessos dels bancs i les grans empreses, de reduir el finançament públic de la Universitat per a augmentar el privat, de afavorir la creació d’un sistema elitista d’universitats de qualitat per a una minoria i univesitats degradades per a la majoria.

Per això hem convocat la mobilització exigint un referèndum on tots, estudiants i treballadors, pugam decidir si estem a favor o en contra d’aquesta sèrie de mesures i, així, demostrar que la UA defensa la Universitat Pública.

NO A LA PRIVATITZACIÓ DE LA UNIVERSITAT!
NO A L’ESTRATÈGIA 2015!
REFERÈNDUM O PIQUETS!

Plataforma d’Estudiants
Mobilització, dignitat i lluita

Evento Facebook

MIÉRCOLES 21… ¡MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL!

La Plataforma de Estudiantes ha decidido convocar una movilización estudiantil el miércoles 21 a las 13:00 en la Mano de Azorín para exigir a Rectorado la convocatoria de un referéndum vinculante sobre el proceso de privatización i recortes que se inició hace diez años con la LOU, continuó con Bolonia y ara toma el nombre de Estrategia Universidad 2015. No nos importa que le cambien el nombre, sabemos que nos enfrentamos a la misma dinámica de someter la Universidad Pública a los intereses de los bancos y las grandes empresas, de recudir la financiación pública de la Universidad para aumentar la privada, de favorecer la creación de un sistema elitista de universidades de calidad para una minoría y universidades degradadas para la mayoría.

Por eso hemos convocado la movilización exigiendo un referéndum donde todos, estudiantes y trabajadores, podamos decidir si estamos a favor o en contra de esta serie de medidas y, así, demostrar que la UA defiende la Universidad Pública.

¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD!
¡NO A LA ESTRATEGIA 2015!
¡REFERÉNDUM O PIQUETES!

Plataforma de Estudiantes
Movilización, dignidad y lucha

Evento Facebook

Comentarios cerrados.